Home
Home
Register
Login

Resources
Forum


rssSAPD ACL (frakcja sapd by notpaladyn)

Category:script
Author(s):NotPaladyn
Downloads:300
Rate:You need to be logged in to vote
Rating:None (0)
Description:
PL:
Frakcja SAPD pod grupe ACL oraz uprawnienia pod ID Skina

Skrypt zawiera:
-Wejście na "duty" (Odebranie skina, broni)
-Po wejściu na "duty", możliwość wejścia do radiowozów a także otwieranie sie bramy i drzwi do garażu
-Naprawe Frakcyjną Radiowozów
-Dawanie mandatów będąc na "duty"
-Rozmowa przez krótkofalówke będąc na "duty" (Y)
-Zmieniony interior na mój

(Aby krótkofalówka działała po włączeniu skryptu pierwszy raz należy wejść i wyjść z serwera jeśli się na nim było)

More Screens:
https://imgur.com/a/gzGO1JY

ENG:
Fraction SAPD on ACL group and ID Skin

The script contains:
-Entrance to "duty" (Taking away the skin, weapons)
-After entering the "duty", the opportunity to enter the police cars and also to open the gate and garage door
-Repair Fraction Police Cars
- Giving credentials while being on "duty"
- Talk by shortwave radio on "duty" (Y)
- A different interior for mine

(In order for the shortwave radio to work after switching on the script for the first time, you should go in and out of the server if it was on it)
...

(more)

Download latest version | Report

Version history

Version Publish Date Changes
1.0.0 2019-04-19 03:03:21 First public release Download