Home
Home
Register
Login

Resources
Forum


rssogrpg-kutry

Category:script
Author:MartinPanZycia
Downloads:51
Rate:You need to be logged in to vote
Rating:None (0)
Description:
Wzdęcia to gromadzenie się nadmiaru gazów w przewodzie pokarmowym, które jest skutkiem połykania powietrza podczas jedzenia czy mówienia, a także efektem trawienia i procesu fermentacji bakteryjnej w jelitach, głównie w jelicie grubym. W tym drugim przypadku ilość i skład gazów zależą od rodzaju pokarmów, składu flory bakteryjne...
----------------------------------------------------------
ENG: Compulsions are the accumulation of excess gases in the digestive tract, which results from swallowing air during eating or speaking, as well as the effect of digestion and the process of bacterial fermentation in the intestine, mainly in the large intestine. In the latter case the quantity and composition of gases depend on the type of food, the composition of the bacterial flora ...
YT : https://www.youtube.com/watch?v=rkzCmEFXEUw&t=1s
...

(more)

Comments (0) | Download latest version | Report

Version history

Version Publish Date Changes
1.3.0 2017-04-23 08:13:23 First public release Download