Home
Home
Register
Login

Resources
Forum


rssjob-at400-vercop

Category:script
Author:MartinPanZycia
Downloads:38
Rate:You need to be logged in to vote
Rating:2 (1 Vote)
Description:
Zezwalam na modyfikowanie modelu, tekstur jak i samego skryptu. Zezwalam na umieszczanie
skryptu jak i budynku na innych stronach. Możesz również umieszczać na innych stronach zmodyfikowaną
wersje modelu przez siebie. Pozostaw jedynie mój nik w opisie jako głównego autora modelu.
---------------------------------------------------------
ENG:I allow modification of model, texture and script itself. I allow the placement
Script as well as building on other pages. You can also place on other modified pages
Versions of the model by yourself. Leave only my nickname in the description as the main author of the model.
YT: https://www.youtube.com/watch?v=Pxaiov0CFNg

Comments (0) | Download latest version | Report

Version history

Version Publish Date Changes
1.0.0 2017-04-13 08:15:25 First public release Download